Wie mogen er op 15 maart stemmen?

Voorwaarden om te mogen stemmen.

Provinciale Staten

U mag uw stem uitbrengen voor de leden van provinciale staten als u

  • op de dag van de kandidaatstelling (30 januari 2023) in de provincie woont
  • op de dag van de stemming (15 maart 2023) 18 jaar of ouder bent
  • de Nederlandse nationaliteit heeft en
  • u niet uitgesloten bent van het kiesrecht

Meer informatie vindt u op de website van de Kiesraad.

Waterschapsverkiezingen

U mag u uw stem uitbrengen voor de leden van het algemeen bestuur van het waterschap als u 

  • op de dag van de kandidaatstelling (30 januari 2023) in het kiesgebied van een waterschap woont
  • op de dag van de stemming (15 maart 2023) 18 jaar of ouder bent
  • de Nederlandse nationaliteit heeft of burger bent van de EU of niet-Nederlander met een geldige verblijfsvergunning
  • niet uitgesloten bent van het kiesrecht

Meer informatie vindt u op de website van de Kiesraad.

Woonachtig in het buitenland

U mag dan helaas niet uw stem uitbrengen.