Bestemmingsplannen

  • Bestemmingsplan

    In een bestemmingsplan regelt de gemeente welke bestemmingen er voor een bepaald gebied gelden, zoals wonen, groen, bedrijf of verkeer.

  • Bestemmingsplan aanpassen

    Wilt u iets veranderen of bouwen dat niet binnen de regels van het bestemmingsplan past? Ga dan in overleg met de gemeente.

  • Planschade

    Is de waarde van uw woning of stuk grond verminderd door een ruimtelijke ontwikkeling in uw directe omgeving. U kunt dan planschade aanvragen.