Bestemmingsplan aanpassen

Wilt u iets veranderen of bouwen dat niet binnen de regels van het bestemmingsplan past? Ga dan in overleg met de gemeente.

De gemeente legt voor elk gebied en elk stuk grond een bestemming in het bestemmingsplan vast. Daarmee bepaalt zij hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan gebruikt mogen worden. Wilt u iets veranderen of bouwen, dan kunt u in het bestemmingsplan kijken of dit mag op dit stuk grond. Past uw plan niet binnen de regels van het bestemmingsplan? Bij kleine veranderingen kunt u een omgevingsvergunning aanvragen. Bij grotere wijzigingen is het vaak nodig om een aanpassing van het bestemmingsplan aan te vragen.  

Omgevingswet

Volgens de voorlopige planning gelden vanaf 1 januari 2024 de regels uit de nieuwe Omgevingswet. Plannen moeten vanaf dat moment aan andere (technische) voorwaarden voldoen. Wilt u in de komende periode een bestemmingswijziging aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente. Samen bespreken wij of u nog gebruik kunt maken van de huidige regels.

Vragen?

Heeft u vragen over het wijzigen van het bestemmingsplan of het huidige gebruik en de bestemming van uw stuk grond of gebouw? Neem dan contact op met de gemeente via ro@montfoort.nl.