Planschade

Is de waarde van uw woning of stuk grond verminderd door een ruimtelijke ontwikkeling in uw directe omgeving. U kunt dan planschade aanvragen.

 Planschade kan ontstaan door het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan. Ook verleende omgevingsvergunningen of andere ruimtelijke ontwikkelingen kunnen planschade veroorzaken.

Een voorbeeld kan zijn dat er in een bestemmingsplan wordt bepaald dat er nieuwe woningen komen op een stuk grasland. De waarde van omliggende woningen of bedrijven kan hierdoor verminderen. Wordt u benadeeld dan kunt u, onder bepaalde voorwaarden, van de gemeente een vergoeding krijgen voor deze schade. 

Hoe werkt het? 
  • Vul het formulier planschade in en stuur dit formulier per post naar postbus 41, 3417 ZG Montfoort.
  • In de procedureverordening planschade leest u welke stappen doorlopen moeten worden door u en door de gemeente. Als de aanvraag compleet is, wijst het college en onafhankelijke adviseur of adviescommissie aan. Deze brengt een advies uit over uw aanvraag, waarin wordt geadviseerd welk deel van de schade voor eigen rekening is en welk bedrag voor de rekening van de gemeente is.
  • Dien uw verzoek om (tegemoetkoming in) planschade in binnen 5 jaar nadat de schade is ontstaan.