Planschade

Is de waarde van uw woning of stuk grond verminderd door een ruimtelijke ontwikkeling in uw directe omgeving. U kunt dan planschade aanvragen.

Planschade kan ontstaan door het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan. Ook andere ruimtelijke ontwikkelingen of verleende vergunningen kunnen planschade veroorzaken.

Bijvoorbeeld

In een bestemmingsplan wordt bepaald dat er nieuwe woningen komen op een stuk grasland. De waarde van omliggende woningen of bedrijven kan hierdoor verminderen. Wordt u benadeeld dan kunt u, onder bepaalde voorwaarden, van de gemeente een vergoeding krijgen voor deze schade. 

Voorwaarden
  • Schade kan ontstaan door inkomensverlies. Uw bedrijf kan door een ruimtelijke ontwikkeling bijvoorbeeld niet verder groeien of minder produceren. Is het inkomensverlies niet hoger dan 2% van uw inkomen op het moment van het ontstaan van de planschade? Dan is dat voor uw eigen rekening
  • Schade kan ontstaan door een vermindering van de waarde van uw woning of pand. Is de waardevermindering niet hoger dan 2% van de waarde van uw woning of pand op het moment dat de schade ontstond? Dan is dat voor uw eigen rekening.
Hoe werkt het?