Boslaan

Mogelijke woningbouwlocatie in Montfoort.

Dit is een particulier initiatief voor de realisatie van appartementen, onder meer voor de doelgroep ‘ouderen’.

Stand van zaken

De plannen zitten in de intentiefase en zijn nog niet definitief goedgekeurd. Het bouwplan kan alleen worden gerealiseerd nadat het bestemmingsplan is gewijzigd.

Vervolg

Zodra de plannen zijn goedgekeurd wordt een overeenkomst opgemaakt met de initiatiefnemer en kan het inspraaktraject en de bestemmingsplanprocedure in gang worden gezet.

Contact

Heeft u vragen? Of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de projectleider, dhr. L. Verschuren via l.verschuren@montfoort.nl.