Aanpassen onjuiste persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, woonplaats, burgerlijke staat en nationaliteit, staan in de Basisregistratie Personen (BRP). Kloppen uw persoonsgegevens niet (meer)? Dan kunt u ons vragen om de persoonsgegevens aan te passen. Dit noemen we een correctieverzoek.

Maak hier uw afspraak

Hoe werkt het?
  • Maak een afspraak;
  • Neem een geldig legitimatiebewijs mee;
  • Neem een document mee waarop uw foute gegevens staan;
  • Neem een officieel document met uw juiste gegevens mee. Bijvoorbeeld een geboorteakte of huwelijksakte;
  • Binnen vier weken corrigeert de gemeente de gegevens die niet kloppen. U ontvangt van ons een brief als uw gegevens zijn aangepast. Als de gemeente uw gegevens niet kan of mag corrigeren, ontvangt u hier ook een brief van.