Verwijderen privacy gevoelige persoonsgegevens

De gemeente houdt persoonsgegevens over alle inwoners bij in de Basisregistratie Personen (BRP) zoals uw naam, adres, woonplaats, burgerlijke staat en nationaliteit. Deze gegevens heeft de gemeente nodig wanneer u bijvoorbeeld gaat trouwen of wanneer uw reisdocument verloopt. Als dit nodig is, kan de gemeente uw gegevens ook delen met andere overheidsinstellingen, zoals de Belastingdienst of de Politie.

Gegevens over uw adoptie, uw kind dat u ter adoptie heeft afgestaan of uw geslachtsverandering kunt u uit de BRP laten verwijderen.

Maak hier uw afspraak

Hoe werkt het?
  • Maak een afspraak;
  • Neem een geldig legitimatiebewijs mee;
  • Neem bewijsstukken van de adoptie of geslachtsverandering mee;
  • De gemeente beoordeelt binnen vier weken of de gegevens uit de BRP verwijderd kunnen worden. U ontvangt van ons een brief als uw gegevens zijn verwijderd. Als de gemeente uw gegeven niet mag verwijderen, ontvangt u hier ook een brief van.