Leefgeld voor Oekraïners in onze gemeente

Oekraïense vluchtelingen hebben recht op leefgeld als ze zich registeren en een bankrekeningnummer hebben.

Het is belangrijk als Oekraïense vluchtelingen in onze gemeente komen wonen dat ze zich registeren bij ons. Hiervoor maakt u een afspraak of belt u met ons op 0348 476400. Geregistreerd en een bankrekening geopend? Dit zijn voorwaarden voor Oekraïense vluchtelingen om leefgeld te kunnen ontvangen.

Waarom is registratie belangrijk?

Zo houden we als gemeente zicht op hoeveel personen hier verblijven. Registratie is ook nodig om voorzieningen, die voor u en de vluchtelingen van belang zijn, te kunnen regelen. Dat kan gaan over bijvoorbeeld verzekeringen, medische voorzieningen, scholing, maar ook over andere voorzieningen.

Bankrekening openen

Samen met Oekraïense vluchtelingen hebben Vluchtelingenwerk Nederland, het Rode Kruis en het Leger des Heils de website Refugeehelp.nl opgezet, om Oekraïense vluchtelingen zo snel mogelijk wegwijs te maken. Op deze website staat hoe u een bankrekening opent en geld wisselt.

Vluchtelingen kunnen gratis een Bunq bankrekening openen voor betalingen in Nederland.

Leefgeld voor vluchtelingen

Oekraïense vluchtelingen hebben recht op leefgeld. De overheid heeft hiervoor een richtlijn vastgesteld. Volgens deze richtlijn krijgen Oekraïense vluchtelingen € 260,- per persoon per maand. Hierbij is geen verschil tussen volwassenen en minderjarigen. De toelage voor minderjarigen wordt uitgekeerd aan volwassen ouders en/of verzorgers.

Extra toelage

De extra toelage (wooncomponent) in de particuliere opvang, waarmee onder andere een vrijwillige bijdrage aan het gastgezin kan worden betaald, is

  • € 215,- per volwassene
  • € 55,- per minderjarige per maand

De gastgezinnen zelf krijgen geen rechtstreekse vergoeding. Het is aan de Oekraïners en de gastgezinnen om afspraken te maken over een vrijwillige bijdrage in de kosten.

Met het extra bedrag kunnen Oekraïners kosten voor bijvoorbeeld het openbaar vervoer, activiteiten buitenshuis (zoals familiebezoek, sporten) betalen.

Voorwaarden leefgeld

De gemeente Montfoort betaalt het leefgeld maandelijks door overschrijving op de Nederlandse bankrekening van de Oekraïner. Voor de uitbetaling van leefgeld is het volgende nodig:

  • een burgerservicenummer (BSN), ontvangen door registratie bij de gemeente Montfoort
  • ingeschreven staan in de basisregistratie personen (BRP) op een adres in de gemeente Montfoort
  • een Nederlandse bankrekening op naam van de Oekraïense vluchteling.

Kinderen jonger dan 18 jaar krijgen hun leefgeld op de bankrekening van hun ouder of vertegenwoordiger.

Voor Oekrainers die nog geen Nederlandse bankrekening kunnen openen, is er een tijdelijke oplossing: een BNG prepaid pinpas. Met de prepaid pinpas wordt betaling in winkels en geld opnemen bij geldautomaten mogelijk.

Oekrainers mogen in loondienst werken in Nederland. Vanaf 1 april is hier geen tewerkstelling meer voor nodig. Zodra een Oekrainer werkt, is het nodig dit door te geven aan de gemeente. Het recht op leefgeld komt dan te vervallen. 

Invloed op uitkering

Particuliere opvang van Oekraïners heeft geen gevolgen voor de hoogte van de bijstandsuitkering. Of er invloed kan zijn op de toeslagen van de Belastingdienst is nu nog niet bekend.

Let op: het is mogelijk dat de leefgeldrichtlijnen wijzigen.