Uitkomen met inkomen

Overzicht van hulp en tips.

Er kunnen veel oorzaken zijn voor het (bijna) niet uitkomen met uw inkomen. In Nederland zijn landelijke regelingen waar u gebruikt van kan maken. Binnen gemeente Montfoort zijn er ook verschillende manieren om u te helpen.

Landelijke regelingen en toeslagen

Landelijke regelingen zijn niet altijd bij iedereen voldoende bekend. Daarom hieronder een overzicht.

Huurtoeslag

Deze toeslag vraagt u aan als de huur te hoog is vergeleken met uw inkomen. Voor vragen over of het aanvragen van deze toeslag kijkt u op de website Belastingdienst Toeslagen.

Zorgtoeslag

Heeft u een laag inkomen? Dan kan deze toeslag een deel van de kosten van de zorgverzekering vergoeden. Voor vragen over of het aanvragen van deze toeslag kijkt u op de website Belastingdienst Toeslagen.

Kinderopvangtoeslag

Werkt u of volgt u een opleiding? Bent u bezig terug te keren naar uw werk na een ziekte? Of neemt u deel aan een inburgeringscursus? En heeft u kinderen die naar de kinderopvang gaan? Dan kan deze toeslag een deel van de kosten van de kinderopvang vergoeden. Voor vragen over of het aanvragen van deze toeslag kijkt u op de website Belastingdienst Toeslagen.

Kindgebonden budget

Vergoeding afhankelijk van de persoonlijke situatie en het aantal en de leeftijd van de kinderen. Voor vragen over of het aanvragen van deze toeslag kijkt u op de website Belastingdienst Toeslagen.

Kinderbijslag

Een vergoeding voor alle ouders ongeacht inkomen. De kinderbijslag wordt uitgevoerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Gemeentelijk regelingen en voorzieningen

Bijzondere bijstand

Vergoeding voor noodzakelijke kosten die gemaakt worden door bijzondere situaties. We kijken naar de persoonlijke situatie van de aanvrager.  Bijvoorbeeld zwemles van kinderen, kosten van een bewindvoerder. De regeling en uitvoering gebeurt door Ferm Werk.

Individuele inkomenstoeslag

Toeslag voor inwoners die al 3 jaar een laag inkomen hebben. De regeling en uitvoering gebeurt door Ferm Werk.

Energietoeslag

Toeslag om inwoners met een laag inkomen te helpen bij het betalen van de gestegen energiekosten. Het gaat hierbij om een eenmalige uitkering van 800 euro. De regeling en uitvoering gebeurt door Ferm Werk.

Individuele studietoeslag

Toeslag voor inwoners die door een medische beperking naast de studie structureel niet kunnen bijverdienen. De regeling en uitvoering gebeurt door Ferm Werk.

Collectieve zorgverzekering

Mensen met een laag inkomen kunnen een collectieve zorgverzekering afsluiten. U betaalt een laag bedrag voor deze verzekering met aanvullende pakketten. U heeft ruime keuze en een goede dekking. Deze verzekering is geschikt voor mensen met hoge zorgkosten. De regeling en uitvoering gebeurt door Ferm Werk.

Tegemoetkoming Meerkosten Zorg (TMZ)

Voor mensen met een laag inkomen en chronische ziekte of beperking. U kan dan recht hebben om een vergoeding voor de meerkosten in de zorg. De regeling en uitvoering gebeurt door Ferm Werk.

Jeugdfonds Sport en Cultuur

Gemeente Montfoort doet mee aan het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Het Jeugdfonds betaalt in sommige situaties het lesgeld of de contributie van kinderen als ouders dit niet kunnen betalen. Zo kunnen kinderen toch sporten of muziek maken. Meer informatie? Of weten of u hier recht op heeft? Ga dan naar de website van Jeugdfonds Sport en Cultuur. Heeft u hulp nodig bij het doen van een aanvraag? SWOM Welzijn kan u hierbij helpen.

Declaratieregeling maatschappelijke participatie

Is de vergoeding van het Jeugdfonds niet voldoende? Dan kan het zijn dat u een extra vergoeding krijgt voor kosten van welzijnsactiviteiten[DB5] , een abonnement op een tijdschrift, schoolbijdragen of zwemlessen. De regeling en uitvoering gebeurt door Ferm Werk.

Peuteropvangtoeslag

Toeslag voor ouders die geen recht hebben op de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. De gemeente regelt en voert de peuteropvangtoeslag uit.

Gemeentelijke belastingen niet betalen

Heeft u een laag inkomen en krijgt u een uitkering? Dan kunnen wij soms belasting kwijtschelden. Dat betekent dat u geen gemeentelijke of waterschapsbelasting hoeft te betalen. Wilt u weten of u hier recht op heeft? Vraag dit aan bij de BSR.

Overige lokale regelingen en voorzieningen

Voedselbank Montfoort

Is uw inkomen te laag voor de meest noodzakelijke kosten? Dan heeft u misschien recht op een voedselpakket van de voedselbank. Zij helpt mensen en gezinnen met extra levensmiddelen voor een minimaal levensonderhoud.

Stichting Leergeld Groene Hart

Doel is om kinderen in gezinnen met een laag inkomen mee te laten doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Meer informatie hierover staat op de website van de stichting. Heeft u hulp nodig bij het doen van een aanvraag? SWOM Welzijn kan u hierbij helpen.

Meer informatie

Websites die u kunnen helpen bij geldzorgen:

Websites die u op een andere manier kunnen helpen:

Websites die gezinnen met kinderen kunnen helpen: