Klein chemisch afval

Klein chemisch afval scheiden en inleveren.

In klein chemisch afval zitten stoffen die schadelijk zijn voor uw gezondheid en het milieu. Zoals lood, kwik, chroom of oplosmiddelen. Voorbeelden van klein chemisch afval zijn batterijen, verf, spaarlampen of medicijnen.

Klein chemisch afval inleveren

U kunt dit afval inleveren bij de milieustraat op de gemeentewerf. Kijk voor meer informatie over klein chemisch afval op de digitale afvalkalender en in de afvalapp.