Wonen

 • Woonbeleid

  Meer informatie over de Woonvisie 2019-2030.

 • Bestaande woningen, aanpassen woningvoorraad

  Meer informatie over het splitsen of samenvoegen van een woning, (tijdelijke) verhuur of het onttrekken van een woning uit de woningvoorraad.

 • Nieuwe woning zoeken

  Meer informatie over het zoeken naar huur- of koopwoningen.

 • Woningbouwprojecten

  In Montfoort werken we op verschillende plekken aan extra woningen.

 • Meldpunt ongewenst verhuurgedrag

  Vanaf 1 januari 2024 kunt u melding maken bij de gemeente van verhuurders die misbruik maken van hun positie. Op basis van uw melding kan de gemeente dan gerichte actie ondernemen.

 • Woonwagens

  Als u op een woonwagenstandplaats in de gemeente Montfoort wilt wonen, dan kunt u zich inschrijven op de wachtlijst.