Woonwagens

Als u op een woonwagenstandplaats in de gemeente Montfoort wilt wonen, dan kunt u zich inschrijven op de wachtlijst.

Als bekend is op welke plekken er daadwerkelijk woonwagens komen, dan bepaalt de wachtlijst wie er voor een standplaats in aanmerking komt. Om een kans te maken op een woonwagenplek, en om u in te schrijven op de wachtlijst,  moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Voorwaarden

U moet in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U moet afstammen van woonwagenbewoners.
 • Uw ouders, grootouders of uzelf hebt eerder op een woonwagenlocatie in de gemeente Montfoort gewoond.
 • U moet een aantoonbare band hebben met de gemeente Montfoort. U moet bijvoorbeeld minimaal twee jaar uw geld hebben verdiend in de gemeente of uw kinderen ouders of grootouders wonen in de gemeente Montfoort.

Alle overige voorwaarden en eisen staan in de Toewijzingsverordening Woonwagenstandplaatsen Montfoort.

Hoe werkt het?
 • Vul het inschrijfformulier in en stuur deze naar kemna@beflex.nl
 • Zorg voor de volgende bijlagen:       
  • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart)
  • Een gewaarmerkt uittreksel van het bevolkingsregister, op afspraak aan te vragen bij de gemeente.
  • Bewijsstukken waaruit blijkt dat u een aantoonbare band heeft met de gemeente Montfoort.
 • Betaal het inschrijfgeld
 • Wanneer u aan bovenstaande heeft voldaan, ontvangt u binnen 6 weken van ons een brief. Deze brief is uw registratiebewijs.
 • U ontvangt jaarlijks een brief van ons waarin we u verzoeken om de kosten voor de verlening van uw inschrijving te betalen. U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van uw eventuele nieuwe woonadres.
Kosten
 • Inschrijfkosten bij eerste aanmelding zijn 35 euro
 • Verlengingskosten zijn € 17,50 per jaar
Contact

Heeft u hulp nodig bij het invullen van het formulier, wilt u weten aan welke voorwaarden u (nog meer) moet voldoenen welke documenten u allemaal nodig heeft? Dan kunt u contact opnemen met de coördinator woonwagenzaken Jeroen Kemna via kemna@beflex.nl of 06 2140 9123.