Schadeclaim indien

Als u vindt dat de gemeente aansprakelijk is voor door u geleden schade, dan kunt u de gemeente hiervoor verantwoordelijk stellen.

De gemeente is in principe pas aansprakelijk als u kunt bewijzen dat de gemeente onrechtmatig heeft gehandeld, of op een onrechtmatige wijze nalatig is geweest. De gemeente is aansprakelijk als u heeft kunnen bewijzen dat de schade is toe te rekenen aan de gemeente.

Het is aan u om aan te tonen dat u schade heeft geleden. Het is belangrijk dat u uw claim zo snel mogelijk nadat de schade is ontstaan, indient. Dit doet u door aan te geven waarom u vindt dat de gemeente de schade heeft veroorzaakt. U kunt de schade en de schadeoorzaak aantonen door getuigenverklaringen, situatieschetsen, foto’s, nota’s of rapporten van experts. Of de gemeente aansprakelijkheid aanvaart voor de schade zal per geval worden beoordeeld.

Hoe werkt het?
 • Stuur uw schadeclaim naar de gemeente Montfoort. Het postadres is: Gemeente Montfoort, Postbus 41, 3417 ZG Montfoort.
 • Vermeld daarbij in ieder geval de volgende gegevens:
  • uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer
  • omschrijving van de vervelende gebeurtenis, de locatie, datum en tijdstip
  • reden waarom u de gemeente aansprakelijk stelt voor uw schade
  • welke schade u heeft geleden
  • het schadebedrag (dit kan een voorlopige schatting zijn)
  • wanneer aanwezig: namen of verklaringen van getuigen
  • wanneer van toepassing: namen van personen of bedrijven die uw schade hebben beoordeeld
  • wanneer van toepassing: het schaderapport van de politie
 • Foto’s van de schade en/of locatie (overzichtsfoto, detailfoto) kunt u als bijlage toevoegen.

Bent u verzekerd tegen de schade? Dan moet u uw schade bij uw eigen verzekeringsmaatschappij melden.

Hoe gaat de behandeling van de schadeclaim verder?
 • Als de gemeente uw schadeclaim ontvangt, sturen we u een ontvangstbevestiging met daarin een kenmerknummer.
 • Is uw brief niet compleet? Dan vragen we u om missende informatie. Alleen als de informatie compleet is, kunnen we uw claim in behandeling nemen.
 • Een medewerker van de gemeente beoordeelt de claim. Als het nodig is bezoekt hij of zij de plaats van de schade is ontstaan.  
 • Het is belangrijk dat u uw claim zo snel mogelijk nadat de schade is ontstaan, indient. Anders kan het gebeuren dat de situatie intussen zodanig is gewijzigd dat het niet meer mogelijk is de situatie en daarmee onze aansprakelijkheid, juist te beoordelen. Wij zullen uw claim in dat geval afwijzen.