Bestuur en organisatie

 • Gemeenteraad

  Wie zitten er in de gemeenteraad en wanneer zijn hun vergaderingen?

 • College van B&W

  Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente.

 • Openbare bekendmakingen en gemeentenieuws

  Iedere week zetten we de openbare bekendmakingen en het gemeentenieuws op onze website.

 • Financiën

  Publicaties en andere informatie over de financiën van de gemeente.

 • Onderscheidingen en lintjes

  Meer informatie over Koninklijke en gemeentelijke onderscheidingen.

 • Werken bij Montfoort

  Werken bij de gemeente? Bekijk de openstaande vacatures!

 • Woo-verzoek indienen

  Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. De Wet open overheid (Woo) is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

 • Verkiezingen

  De Tweede Kamerverkiezing wordt gehouden op woensdag 22 november 2023. Dat heeft het kabinet op voorstel van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten. Bij het kiezen van deze datum is rekening gehouden met de voorbereidingstijd voor politieke partijen, de uitvoerbaarheid voor gemeenten en de voorbereidingen door de Kiesraad.

 • Adviesraad sociaal domein

  Deze onafhankelijke raad geeft het college van burgemeester en wethouders advies.