Bestuur en organisatie

 • Gemeenteraad

  Wie zitten er in de gemeenteraad en wanneer zijn hun vergaderingen?

 • College van B&W

  Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente.

 • Openbare bekendmakingen en gemeentenieuws

  Iedere week zetten we de openbare bekendmakingen en het gemeentenieuws op onze website.

 • Financiën

  Publicaties en andere informatie over de financiën van de gemeente.

 • Onderscheidingen en lintjes

  Meer informatie over Koninklijke en gemeentelijke onderscheidingen.

 • Werken bij Montfoort

  Werken bij de gemeente? Bekijk de openstaande vacatures!

 • Woo-verzoek indienen

  Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. De Wet open overheid (Woo) is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

 • Verkiezingen

  De Tweede Kamerverkiezing werd gehouden op woensdag 22 november 2023. Op donderdag 6 juni 2024 vindt de verkiezing van het Europees Parlement plaats.

 • Adviesraad sociaal domein

  Deze onafhankelijke raad geeft het college van burgemeester en wethouders advies.