Adviesraad sociaal domein

Deze onafhankelijke raad geeft het college van burgemeester en wethouders advies.

We vinden het belangrijk dat iedereen in onze samenleving en onze gemeente mee kan doen. Of u nu jong of oud bent. Het maakt niet uit wat uw gezondheid, inkomen of andere persoonlijke factoren zijn. Niet iedereen kan zichzelf redden. Of heeft een sociaal netwerk om op terug te vallen. Daarom is er extra zorg voor inwoners die kwetsbaar zijn. Soms tijdelijk, soms voor langere tijd. De Adviesraad Sociaal Domein Montfoort bewaakt of dit ook gebeurt.

De adviesraad geeft het college van burgemeester en wethouders advies over het beleid en de uitvoering daarvan. Gevraagd en ongevraagd. Op het gebied van jeugdhulp, werk en inkomen, zorg en wonen. De adviesraad is onafhankelijk . Zij let op de belangen van alle inwoners.

Wilt u meer weten over de samenstelling, organisatie, werkwijze of de adviezen die de adviesraad geeft?  Kijk dan op de website van de Adviesraad Sociaal Domein.

U kunt ook contact opnemen met de Adviesraad Sociaal Domein.