Contact

 • Contact en openingstijden

  Gegevens en bereikbaarheid van de gemeente.

 • Melding doen

  U kunt meldingen doen bij de gemeente in verschillende situaties. Is in uw buurt iets kapot is? Heeft u overlast? Of heeft u iets verloren of juist gevonden?

 • Maak een afspraak.

  Direct online een afspraak maken.

 • Klachten en bezwaar

  Als u een klacht wilt indienen of bezwaar wilt maken.

 • Dwangsom bij te laat beslissen

  Als de gemeente te laat beslist op uw aanvraag of bezwaarschrift, kunt u recht hebben op een geldbedrag.

 • Schadeclaim indien

  Als u vindt dat de gemeente aansprakelijk is voor door u geleden schade, dan kunt u de gemeente hiervoor verantwoordelijk stellen.

 • Woo-verzoek indienen

  Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. De Wet open overheid (Woo) is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).