Nieuws

  • Per 1 april nieuwe regels om koolmonoxidevergiftiging te voorkomen

    30 maart 2023

    Om het aantal slachtoffers door koolmonoxidevergiftiging te beperken, treedt op 1 april 2023 nieuwe wetgeving in werking: het wettelijk CO-stelsel. Vanaf die datum mogen alleen CO-vrij gecertificeerde bedrijven werkzaamheden uitvoeren aan een gasverbrandingsinstallatie, zoals een cv-ketel, geiser, gaskachel, gashaard of rookgasafvoer.
    Een niet-gecertificeerd bedrijf inhuren of zelf klussen aan een gasverbrandingsinstallatie is vanaf die datum verboden.

  • Vraag uw structurele subsidie voor 2024 vóór 1 april aan

    24 maart 2023

    Heeft u ook een goed idee voor de Montfoortse of Linschotense samenleving? Het kan zijn dat u recht op subsidie heeft. Zo heeft de gemeente structurele subsidies. Dit zijn vergoedingen voor een activiteit in onze gemeente die elk jaar terug keert.

  • Stadskantoor 28 maart eerder gesloten

    24 maart 2023

    Het Stadskantoor Montfoort is op dinsdag 28 maart vanaf 15:00 uur gesloten.

  • Mooie mijlpaal voor Kindcentrum Montfoort: hoogste punt is bereikt

    21 maart 2023

    Dat bijzondere moment vierden gemeente Montfoort, Pellikaan Bouwbedrijf en enkele betrokken op 22 maart. In klein gezelschap is stilgestaan bij deze mooie mijlpaal, dat tevens een volgende fase van het bouwproces inluidt.

  • Gratis OV voor 66-plussers met krappe beurs dit jaar nog mogelijk

    24 maart 2023

    Vorig jaar is de provincie Utrecht gestart met de proef gratis OV. Er zijn nog OV-abonnementen beschikbaar. Daarom kunnen inwoners van de provincie Utrecht van 66 plus, met een inkomen van maximaal € 21.000 per jaar nog steeds gebruik maken van het gratis OV-abonnement.

  • Tegemoetkoming Energiekosten MKB

    21 maart 2023

    Bent u MKB’er en beslaan uw energiekosten minimaal 7% van uw totale omzet? Het is vanaf 21 maart mogelijk om een aanvraag in te dienen voor de subsidieregeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK).

  • College wil versneld huisvesting mogelijk maken voor jongeren en nieuwkomers

    21 maart 2023

    De woningmarkt zit op slot en dit is voor alle woningzoekenden een probleem. Daarbij blijft de groep mensen die snel een woning nodig hebben groeien. Het college van burgemeester en wethouders ziet het als zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid om actief bij te dragen aan de grote huisvestingsopgave. Het college wil dat doen door, naast permanente woningbouw, na te gaan of het mogelijk is versneld flexibele woningen te realiseren is voor een periode van 10 tot 15 jaar.

  • Gemeente Montfoort en stichting SchuldHulpMaatje Montfoort-Linschoten ondertekenen samenwerkingsovereenkomst

    17 maart 2023

    Op donderdag 16 maart hebben stichting SchuldHulpMaatje (SHM) en gemeente Montfoort een intentieverklaring ondertekend om samen te gaan werken. Het doel is om gezamenlijk mensen met financiële problemen in gemeente Montfoort te helpen om (weer) een financieel gezonde huishouding te voeren.

  • Afsluiting Cattenbroekerdijk van 20 maart t/m 21 april door vernieuwen wegdek

    13 maart 2023

    Op 20 maart a.s. om 7:00 uur sluiten we de Cattenbroekerdijk in Linschoten ter hoogte van het Weidepad af tot de brug over de A12. De afsluiting geldt voor een periode van 5 weken voor al het verkeer.

  • Vragen over gemeentelijke belasting 2023 of over de WOZ-waarde?

    13 maart 2023

    Eind februari heeft de Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) de belastingaanslag voor gemeentelijke belastingen 2023 namens de gemeente verstuurd. Het gaat hierbij om de onroerendezaakbelasting (OZB) voor woningeigenaren en afval- en rioolheffing.