Omgevingswet

 • Omgevingswet

  De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking.

 • Omgevingsvisie

  In deze Omgevingsvisie hebben we onze ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving van onze gemeente voor de lange termijn vastgelegd.

 • Omgevingsplan of bestemmingsplan

  Als de Omgevingswet ingaat, heeft elke gemeente in Nederland voortaan één tijdelijk omgevingsplan. Vanaf 1 januari werken we dan niet meer met nieuwe bestemmingsplannen.

 • Omgevingsvergunning

  Gaat u bouwen of verbouwen? Dan heeft u misschien een omgevingsvergunning nodig.

 • Participatie bij ruimtelijke initiatieven

  Bij een ruimtelijk plan of initiatief is het ook belangrijk dat u in gesprek gaat met de buren en andere mensen die iets van uw plan gaan merken. In sommige gevallen is dit zelfs verplicht.

 • Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

  Vanaf 1 januari 2024 gaat naast de Omgevingswet ook de nieuwe wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in.

 • Kruimelgevallenbeleid

  Voor een aantal bouw- en gebruiksactiviteiten met een beperkte ruimtelijke impact het we zogenoemd kruimelgevallenbeleid ontwikkeld. Zoals bij uitbreiden van een woning met een erker, kelder of bijgebouw.