Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Vanaf 1 januari 2024 gaat naast de Omgevingswet ook de nieuwe wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in.

Het doel van de Wkb is een verbetering van de bouwkwaliteit. Ook is er meer controle tijdens de bouw. Dit betekent dat u als initiatiefnemer vóór u gaat bouwen na moet gaan of uw bouwwerk onder de Wkb valt. Dat kan in het Omgevingsloket.

Inschakelen kwaliteitsborger per 1 januari 2024

Als uw bouwwerk onder de Wkb valt, moet u een kwaliteitsborger inschakelen. Dit is een onafhankelijke controleur. Uw aannemer of architect kan u hierbij helpen. De kwaliteitsborger kijkt mee van het plan tot de oplevering en controleert alle technische regels en kwaliteitseisen, precies op het moment dat het nodig is. Dit scheelt tijd en geeft u als opdrachtgever meer bescherming tegen fouten of het pas later constateren dat een onderdeel niet aan de vereisten voldoet. Een lijst van gecertifieerde kwaliteitsborgers vindt u op de website van Stichting IBK.

Alleen nieuwsbouw gevolgklasse 1

Vanaf 1 januari 2024 moet u bij nieuwbouwwerken, die vallen onder de zogenoemde gevolgklasse 1, een kwaliteitsborger inschakelen. Het gaat hierbij om eenvoudigere bouwwerken zoals woningen op de grond of kleinere bedrijfspanden. De kosten hiervoor zijn voor uw eigen rekening. Voor andere gevolgklassen gaat de wet later gelden.