Dwangsom bij te laat beslissen

Als de gemeente te laat beslist op uw aanvraag of bezwaarschrift, kunt u recht hebben op een geldbedrag.

Deze dwangsom is een geldboete die de gemeente aan u moet betalen.

Wanneer heeft u mogelijk recht op een dwangsom?

Is de gemeente te laat met haar beslissing over uw aanvraag of bezwaarschrift? Stel ons hier dan van op de hoogte.

  • U vult hiervoor het formulier ‘dwangsom bij niet tijdig beslissen’ in.
  • U stuurt dit formulier naar gemeente Montfoort. Het postadres is: Postbus 41, 3417 ZG Montfoort.

In de volgende gevallen heeft u geen recht op een dwangsom:

  • Als de gemeente door u veel te laat op de hoogte is gesteld
  • Als de aanvrager geen betrokkene is
  • Als  de aanvraag niet compleet is en er geen goede reden is om een dwangsom op te eisen

Wanneer start het recht op de dwangsom? Wanneer binnen twee weken nadat de gemeente het formulier ontvangen heeft niet alsnog een beslissing heeft gemaakt.

Hoogte en periode dwangsom

Per dag dat de gemeente te laat is met beslissen, wordt de boete opgelegd tot maximaal 42 dagen. De hoogte van de boete is voor de eerste 14 dagen € 23,- per dag, 14 dagen daarna € 35,- per dag en de overige dagen € 45,- per dag. De dwangsom bedraagt maximaal € 1.442,-.

Niet eens met de dwangsom?

Bent u het niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Dan kunt u beroep instellen bij de rechtbank. Verklaart de rechter het beroep gegrond, dan moet de gemeente alsnog binnen 2 weken beslissen. Tevens stelt de rechtbank een dwangsom vast voor wanneer de gemeente niet binnen 2 weken beslist. De hoogte wordt bepaald door de rechter.