Participatie bij ruimtelijke initiatieven

Bij een ruimtelijk plan of initiatief is het ook belangrijk dat u in gesprek gaat met de buren en andere mensen die iets van uw plan gaan merken. In sommige gevallen is dit zelfs verplicht.

Heeft u een plan of een initiatief? Dan heeft u niet alleen met de gemeente of andere overheden te maken. Het is ook belangrijk dat u praat met anderen die iets van uw plan gaan merken. In veel gevallen zijn dat buren en omwonenden, maar denk ook aan verenigingen, scholen, bedrijven en meer. Het is de bedoeling dat u deze partijen vertelt over uw plan en vraagt of zij hier zorgen, wensen of ideeën over hebben. En dat u vervolgens kijkt of en hoe u hier rekening mee kunt houden in uw plan. Dit noemen we participatie. Bij uw vergunningaanvraag levert u hier dan een kort participatieverslag van aan bij de gemeente. Participatie is een belangrijk onderdeel van de Omgevingswet die op 1 januari 2024 in gaat.

Handreiking participatie voor initiatiefnemers van ruimtelijke initiatieven

Als initiatiefnemer bent u er zelf verantwoordelijk voor om het gesprek aan te gaan met mensen die iets van uw plan of initiatief gaan merken. We hebben een handreiking voor initiatiefnemers van ruimtelijke initiatieven ontwikkeld. Hierin vindt u antwoord op belangrijke vragen over participatie in onze gemeente en een stappenplan met concrete tips om een goed participatietraject te organiseren. Let op: dit gaat alleen over participatie bij ruimtelijke initiatieven.

Waarom vindt de gemeente het gesprek met de omgeving belangrijk?

Door de ideeën en belangen van andere mensen en organisaties mee te nemen in uw plan, wordt het vaak een beter plan. Het zorgt bijvoorbeeld voor meer woon- en werkplezier in de buurt of de wijk of levert minder hinder op voor omwonenden. Bovendien kunnen we als gemeente met een duidelijk beeld van alle belangen een zorgvuldig besluit nemen over uw plan.

Is het gesprek met de omgeving altijd verplicht als u een plan heeft?

Het is altijd goed om de omgeving te betrekken bij uw plan. Het stappenplan in de handreiking kunt u  toepassen bij alle ruimtelijke initiatieven. In bepaalde gevallen stelt de gemeente dit verplicht en wordt uw vergunningaanvraag hier ook op beoordeeld. De gemeenteraad heeft de gevallen waarbij participatie verplicht is vastgesteld in gemeentelijk beleid. Veelal betreft het gevallen waarvoor een afwijking van het omgevingsplan nodig is (zogenaamde bopa-procedures). Komt u bij de gemeente met een plan waarbij participatie verplicht is? Dan wijst de gemeente u hierop.

Vragen en contact

We helpen u zo goed mogelijk op weg om de introductie van deze nieuwe wet en alles dat hiermee samenhangt zo goed mogelijk te laten verlopen. Zo ook voor participatie bij ruimtelijke initiatieven. Kunt u iets niet vinden, is iets onduidelijk of heeft u vragen? Neemt u dan contact met ons op via bouw@montfoort.nl of telefoonnummer 0348 476 400.