Kruimelgevallenbeleid

Voor een aantal bouw- en gebruiksactiviteiten met een beperkte ruimtelijke impact het we zogenoemd kruimelgevallenbeleid ontwikkeld. Zoals bij uitbreiden van een woning met een erker, kelder of bijgebouw.

Het kruimelgevallenbeleid is in december 2023 vastgesteld door de gemeenteraad. Door dit beleid kunnen we bij een aantal veelvoorkomende afwijkingen van het omgevingsplan sneller tot een besluit voor het wel of niet verlenen van een omgevingsvergunning komen.

Voldoet nu aan Omgevingswet

Het kruimelgevallenbeleid is niet nieuw. Het is alleen aangepast aan de Omgevingswet die per 1 januari 2024 is ingegaan. Dit kruimelgevallenbeleid blijft bestaan als aparte beleidsregel totdat het opgenomen wordt in het definitieve omgevingsplan voor de hele gemeente. Dit definitieve omgevingsplan moet uiterlijk eind 2032 helemaal klaar zijn.

Wat zijn kruimelgevallen?

U kunt hierbij denken aan de volgende voorbeelden:

  • Het uitbreiden van een woning met bijvoorbeeld een erker, kelder of bijgebouw.
  • Het aanleggen van een dakterras, balkon of dakkapel.

Het kruimelgevallenbeleid biedt een motivering en kader voor de onderbouwing van ruimtelijke afwegingen en de toets door de gemeente op aanvaardbaarheid van bouwwerken of gebruik van gebouwen. Het hele kruimelgevallenbeleid vindt u via de website van Officiëlebekendmakingen.

Vergunningcheck

Op het online Omgevingsloket kunt u de vergunningcheck doen. Helaas zijn de regels uit het kruimelgevallenbeleid hier nog niet in opgenomen. Twijfelt u over de uitkomst van de vergunningcheck, kunt u iets niet vinden, is iets onduidelijk of heeft u vragen? Neemt u dan alstublieft contact met ons op via bouw@montfoort.nl of telefoonnummer 0348 476 400.