Omgevingsplan of bestemmingsplan

Als de Omgevingswet ingaat, heeft elke gemeente in Nederland voortaan één tijdelijk omgevingsplan. Vanaf 1 januari werken we dan niet meer met nieuwe bestemmingsplannen.

Wat is een Omgevingsplan eigenlijk? Zodra de Omgevingswet op 1 januari 2024 ingaat, hebben we automatisch één tijdelijk omgevingsplan. Dit heet het omgevingsplan-van-rechtswege. In het  omgevingsplan staan regels voor de fysieke leefomgeving in onze gemeente. Op dit moment zijn deze regels op verschillende manieren vastgelegd. Zo hebben we nu bestemmingsplannen, verordeningen en rijksregels. In het omgevingsplan komen deze regels straks allemaal samen, zodat ze beter te vinden en raadplegen zijn. Naast bouwregels staan in het omgevingsplan ook regels voor bijvoorbeeld geluid, geur en trillingen.

Waar werken we naartoe?

De komende tijd zetten we de huidige bestemmingsplannen, verordeningen en rijksregels om in het omgevingsplan. We gaan dit omgevingsplan per gebied of fase maken. Iedereen kan met het omgevingsplan te maken krijgen. Daarom gaan we u als inwoners bij dit proces betrekken in de vorm van participatie. Hoe dit precies gedaan wordt, werken we in de voorbereidingsperiode voor het omgevingsplan verder uit. Via onze gemeentelijke kanalen houden we u hierover op de hoogte. Het definitieve omgevingsplan moet uiterlijk eind 2032 helemaal klaar zijn.

Tijdelijk omgevingsplan of bestemmingsplan inzien

Vanaf 1 januari 2024 werken we met het tijdelijke omgevingsplan. Regels en beleidsdocumenten die hier al in opgenomen (of overgenomen vanuit de bestemmingsplannen, verordeningen en rijksregels) zijn te vinden op de website RegelsOpdeKaart. Op de website van Iplo vindt u een uitleg hoe u informatie op RegelsOpDeKaart kunt vinden, inclusief een korte uitlegvideo. 

Alle bestemmingsplannen die voor 1 januari 2024 in procedure zijn gebracht, worden behandeld volgens de huidige wetgeving. Deze zijn te vinden op de website Ruimtelijke Plannen.

Vragen en contact

We helpen u zo goed mogelijk op weg om de introductie van de Omgevingswet en alles dat hiermee samenhangt zo goed mogelijk te laten verlopen. Zo ook voor het omgevingsplan. Kunt u iets niet vinden, is iets onduidelijk of heeft u vragen? Neemt u dan contact met ons op via bouw@montfoort.nl of telefoonnummer 0348 476 400.

Ook kunt u de Uitleganimatie ‘Omgevingsplan en het Omgevingsloket’ bekijken.​​