Financiën

Publicaties en andere informatie over de financiën van de gemeente.

  • Inkoop en aanbesteding

    Informatie over het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Montfoort.

  • Programmabegroting

    In de begroting staan de plannen, inkomsten en uitgaven voor het komende jaar

  • Jaarrekening

    In het voorjaar maakt het college van burgemeester en wethouder een jaarverslag en jaarrekening.