Programmabegroting

In de begroting staan de plannen, inkomsten en uitgaven voor het komende jaar

De begroting wordt in de tweede helft van het jaar opgesteld voor het nieuwe jaar.

Het college van burgemeester en wethouders biedt de begroting aan de gemeenteraad aan. De gemeenteraad bespreekt deze en past soms nog wat aan. Dan keurt de raad de begroting goed. Het college van burgemeester en wethouders presenteert 2 keer per jaar een voortgangsrapportage. Daarin staat hoe het met de plannen gaat. Ook staat hierin of de gemeente de plannen moet aanpassen.

Begroting 2023

Gemeente Montfoort presenteert voor 2023 een sluitende begroting en voor de jaren 2024-2026 een sluitende meerjarenraming. Daarmee laat de gemeente zien grip te hebben op de financiën. De begroting is op 7 november 2022 door de gemeenteraad vastgesteld. 

Hieronder ziet u in één oogopslag waar de inkomsten vandaan komen en waaraan het wordt uitgegeven. Hiernaast vindt u de volledige begroting. 

Begroting 2023 in 1 oogopslag