Programmabegroting

In de begroting staan de plannen, inkomsten en uitgaven voor het komende jaar

De begroting wordt in de tweede helft van het jaar opgesteld voor het nieuwe jaar.

Het college van burgemeester en wethouders biedt de begroting aan de gemeenteraad aan. De gemeenteraad bespreekt deze en past soms nog wat aan. Dan keurt de raad de begroting goed. Het college van burgemeester en wethouders presenteert 2 keer per jaar een voortgangsrapportage. Daarin staat hoe het met de plannen gaat. Ook staat hierin of de gemeente de plannen moet aanpassen.