Gemeenteraad

Wie zitten er in de gemeenteraad en wanneer zijn hun vergaderingen?