Vergaderingen

Meer informatie over de vergaderingen en de onderwerpen waarover de raad vergadert.

Het vergaderschema van de raad, de commissie Ruimte en commissie Bestuur, Financiën en Samenleving voor de komende tijd ligt vast. Bij elke vergadering vindt u de stukken waarover vergaderd wordt.