Vergaderstukken

Bent u opzoek naar vergaderstukken van de commissie- of raadsvergadering?

Bij elke vergadering vindt u de stukken waarover vergaderd wordt. Na afloop van de vergadering wordt bij agendapunt 1 (van de raadsvergadering) een bestand geplaatst waarin de getekende raadsvoorstellen/besluiten en de aangenomen amendementen en moties terug te vinden zijn. Mocht u vragen hierover hebben, neem dan contact op met de griffie via griffie@montfoort.nl of telefonisch via 06 - 52 88 54 17.