Woonbeleid

Meer informatie over de Woonvisie 2019-2030.

Op 8 juli 2019 heeft de gemeenteraad de Woonvisie 2019-2030 vastgesteld. In de woonvisie is staat wat de gemeente gaat doen om te zorgen dat iedereen zo goed mogelijk kan wonen. Met de extra woningen wil de gemeente nog beter kunnen voorzien in de toenemende vraag naar woningen. Ook kunnen extra woningen helpen om voorzieningen zoals scholen of sportverenigingen in stand te houden in de kernen Montfoort en Linschoten.

Overige ambities

Behalve de wens om de kernen Montfoort en Linschoten tot 2030 te laten groeien, staan er nog een aantal andere plannen in de woonvisie. Zo willen we voorkomen dat kwetsbare groepen geen woning kunnen krijgen, zorgen dat woningen energieneutraal worden (net zoveel energie opwekken als ze verbruiken) en ruimte bieden voor eigen initiatief en vernieuwing. Om ervoor te zorgen dat er ook voldoende woningen zijn voor kwetsbare groepen wil de gemeente tot 2030 onder meer het aantal sociale huurwoningen laten groeien. Daarom zal 30% van de nieuwbouw sociale huur zijn  

Meer informatie