Bestaande woningen, aanpassen woningvoorraad

Meer informatie over het splitsen of samenvoegen van een woning, (tijdelijke) verhuur of het onttrekken van een woning uit de woningvoorraad.

  • Woning splitsen

    U wilt een woning of pand in één of meerdere woningen splitsen. Hiervoor heeft u een splitsingsvergunning nodig.

  • Woning onttrekken

    Als u een woning voor een ander doel dan bewoning wilt gebruiken, heeft u een ontrekkingsvergunning nodig.

  • Tijdelijke verhuur

    De Leegstandwet biedt de mogelijkheid om te koop staande woningen tijdelijk te verhuren.