Woning splitsen

U wilt een woning of pand in één of meerdere woningen splitsen. Hiervoor heeft u een splitsingsvergunning nodig.

Voor het splitsen van een woning heeft u een splitsingsvergunning nodig. Daarnaast moet de splitsing in de kadastrale gegevens worden verwerkt. De splitsvergunning wordt meestal alleen  gegeven in combinatie met een omgevingsvergunning.

Mag ik mijn woning splitsen?

Op basis van de huisvestingsverordening bekijkt de gemeente of u uw woning of pand mag splitsen. De gemeente kan de vergunning om de volgende redenen weigeren:

  • Het verzoek past niet bij de samenstelling van de woningvoorraad.
  • Het verzoek staat stadsvernieuwing in de weg.
  • Het verzoek sluit niet aan bij de staat van onderhoud of de indeling van het gebouw.
  • Het bestemmingsplan staat het splitsen van de woning niet toe.
Hoe werkt het?
Wat stuur ik mee?
  • Een splitsingsplan, met de indeling en de eigendomswijzigingen die het gevolg zijn van de splitsing, ten minste op schaal 1:1000.
  • Een taxatierapport van een beëdigd makelaar van het gebouw en toekomstige aparte woonruimtes. Dit rapport bevat een beschrijving en beoordeling van de staat van het onderhoud van het gebouw.
  • Een situatietekening op de kadastrale kaart van het perceel op schaal 1:1000.
  • Een opgave van de huidige huurprijs van alle woningen die bij het gebouw horen dat gesplitst moet worden.