Woning onttrekken

Als u een woning voor een ander doel dan bewoning wilt gebruiken, heeft u een ontrekkingsvergunning nodig.

Met de onttrekkingsvergunning probeert de gemeente te voorkomen dat er te weinig woningen komen of de samenstelling van het woningaanbod verandert.

U heeft een onttrekkingsvergunning nodig, wanneer u:

  • Een woonruimte verandert naar bedrijfsruimte, kantoor of winkel.
  • Van meerdere woonruimten één woonruimte maakt.
  • De woning per kamer wilt gaan verhuren.

Vaak heeft u ook een omgevingsvergunning nodig. Kijk daarnaast of uw plannen passen binnen het bestemmingsplan.

Hoe werkt het?

Heeft u ook een omgevingsvergunning nodig? De aanvraag voor een onttrekkingsvergunning wordt dan meegenomen in de omgevingsvergunning. Geen omgevingsvergunning nodig?

  • Vraag een onttrekkingsvergunning aan bij de gemeente.
  • De gemeente beoordeelt de aanvraag.
  • Vindt de gemeente dat het belang van de onttrekking groter is dan het belang van het behoud van de woonruimtevoorraad, dan krijgt u de vergunning. De gemeente kan hierbij eisen dat u dit compensatie biedt door het regelen van vervangende en gelijkwaardige woonruimte. Of u compenseert door het betalen van compensatiegeld. De gemeente kan ook beslissen dat er geen compensatie nodig is.
Wat stuurt u mee?
  • Een afschrift van het eigendomsbewijs (of van de voorlopige koopakte).
  • Een (schetsmatige) plattegrond van de bestaande en gewenste situatie met maatvoering.
  • Kopie van het huurcontract (indien beschikbaar).
  • Verslag van gesprek met direct omwonenden en hun reactie.

Let op! Bent u niet de eigenaar van de woning, dan heeft u een machtiging nodig van de eigenaar.