Restafval

Restafval ophalen en wegbrengen.

Restafval is huisvuil dat we niet kunnen scheiden en hergebruiken. Dit afval kan in de grijze restafval container.

Restafval ophalen of wegbrengen

Eén keer in de twee weken wordt het restafval door Cyclus opgehaald. Zet de container op de goede dag aan de straat. U kunt extra afval ook wegbrengen naar de milieustraat op de gemeentewerf. Kijk voor de ophaaldagen en meer informatie over restafval op de digitale afvalkalender en in de afvalapp.

Aantal containers per huishouden

Woont u alleen? Dan krijgt u van de gemeente:

  • Een grijze restafvalcontainer van 140 liter
  • Eén bruine GFT+E-container van 140 liter en één van 240 liter

Woont u met meer mensen in één huis? Dan krijgt u:

  • Een grijze restafvalcontainer 240 liter
  • Twee bruine GFT+E-containers van 240 liter

Extra containers bestellen, wisselen of inleveren

Mist u een container bij uw huis? Of wilt u een container wisselen of inleveren? Dat kan gratis bij de gemeente via melding openbare ruimte.

Let op: een tweede grijze restafvalcontainer kost extra geld. Een derde bruine GFT+E-container ook.