Afvalstoffenheffing

Informatie over de belasting voor afval en Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR).

Afvalstoffenheffing is de belasting voor afval. Met deze belasting betaalt u mee aan het ophalen en verwerken van huisvuil in de gemeente. De belasting betaalt u elk jaar.

Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR)

Berichten over de belasting voor afval krijgt u van BSR. Zij regelen de belasting van de gemeente Montfoort.  

Tarieven en bezwaar afvalstoffenheffing

Wilt u weten hoeveel u moet betalen en wanneer? Of bent u het niet eens met het bedrag dat u moet betalen? Dan kunt u binnen zes weken na de datum op uw brief bezwaar maken tegen dit bedrag. Meer informatie vindt u op de website van BSR.