Belastingsamenwerking Rivierenland

Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) regelt onze belastingen.

Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) regelt voor ons de belastingen. Het gaat om de onroerendezaakbelasting (OZB), afvalstoffenheffing en rioolheffing. BSR is een samenwerking tussen Waterschap Rivierenland, Avri en verschillende gemeenten.

Wat doet de BSR

Berichten over belasting van de gemeente krijgt u altijd van de BSR. Zij regelen betalingen, kopieën van de aanslag, teruggave en kwijtschelding van belasting. U kunt bij hen ook bezwaar maken als u het niet eens bent met de bedragen. Via ‘MijnBSR’ regelt u zelf snel en makkelijk uw belastingen digitaal.

Vragen over belasting

Heeft u vragen over onze belastingen? Neem dan contact op met de BSR.