Betalingsregelingen

Belasting betalen kan op verschillende manieren.

De belasting van de gemeente kunt u op verschillende manieren betalen. In één keer, maar ook in delen. Soms lukt het (tijdelijk) niet om de belasting te betalen. Dan kunnen er afspraken gemaakt worden over betalen. Ook kan het zijn dat u geen belasting hoeft te betalen als u een laag inkomen heeft.

Belasting betalen in delen

Wilt u de belasting in delen betalen? Dat kan via een automatische incasso. Het geld wordt dan in delen automatisch af van uw rekening afgeschreven. Een automatische incasso vraagt u aan bij de Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR). Zij regelen voor ons de belastingen.

Belasting betalen uitstellen

Lukt het niet om de belasting op tijd te betalen? Dan kunnen we afspraken maken over betalen. Een betalingsregeling vraagt u ook aan via de BSR.

Geen belasting betalen

Heeft u een laag inkomen en krijgt u een uitkering? Dan kunnen wij soms belasting kwijtschelden. Dat betekent dat u geen belasting hoeft te betalen. Wilt u weten of u hier recht op heeft? Vraag dit ook aan bij de BSR.

Vragen over belasting

Heeft u nog vragen over belasting? Wilt u een afspraak veranderen of stoppen? Neem dan contact op met de BSR. Daar kunt u ook zelf uw belasting regelen.