Collegebesluiten

Een overzicht van de besluiten die door het college genomen zijn.

Iedere week vergadert het college van burgemeester en wethouders in het Huis van Montfoort. De besluiten die zij nemen tijdens deze vergadering maken we elke week bekend. De besluiten van 2021 en 2022 download u hiernaast. Wilt u de besluiten van 2020 of eerder zien? Dan gaat u naar Archiefweb.

Heeft u vragen over de inhoud van een besluit? Neem dan contact op met de gemeente via 0348 476400.