Geschenkenregister

Register van ontvangen geschenken.

De gemeente Montfoort heeft een Handleiding Integriteit. Hierin staan afspraken over integriteit en de omgang met geschenken.

In principe weigeren raadsleden, de burgemeester en de wethouders geschenken, faciliteiten en diensten als dit hun onafhankelijkheid kan beïnvloeden. Wanneer een geschenk een (geschatte) waarde heeft van meer dan 50 euro, wordt dit eigendom van de gemeente. Deze geschenken worden bijgehouden in het geschenkenregister. In dit register staat ook welke bestemming de gemeente aan deze geschenken geeft.