Uitvoeringsprogramma college 2022-2026

'Samen verder bouwen aan een toekomstbestendig Linschoten en Montfoort' is de bestuurlijke koers waar het college zich de komende jaren met enthousiasme voor gaat inzetten.

Centraal staat hierin het zoeken naar samenwerking met de gemeenschap met behoud en respect voor ieders verantwoordelijkheden. 

De bestuurlijke koers staat beschreven in het uitvoeringsprogramma Gemeente Montfoort 2022-2026.
Op 26 september jl. heeft de gemeenteraad hiervan kennis genomen. De basis voor het uitvoeringsprogramma is het raadsprogramma.

Het college legt in de bestuurlijke koers drie accenten. Verder bouwen aan:
1) Een krachtige gemeenschap
2) Levendige kernen
3) Een Vitaal buitengebied