Ereburger

Personen die zich op een bijzondere manier inzetten voor onze gemeente kunnen in aanmerking komen voor het ereburgerschap.

Deze onderscheiding geldt voor inwoners uit de gemeente Montfoort en personen die niet in onze gemeente wonen, maar zich inzetten voor de Montfoortste samenleving. Bijvoorbeeld op het gebied van cultuur, economie, kunst, maatschappelijke zorg, milieu, religie, sport of wetenschap.

Iedereen kan een voorstel doen om een kandidaat voor te dragen.

Hoe werkt het?
 • Vraag de onderscheiding aan via een brief of e-mail. Meld hierin:
  • Zoveel mogelijk informatie over de inzet van de persoon.
  • De redenen waarom u de persoon voordraagt.
  • Hoelang deze persoon het werk doet en hoeveel uur per maand of jaar.
  • De volledige voor- en achternaam, adres, geboortedatum en geboorteplaats van de persoon.
  • Gewenste datum van uitreiking; bijvoorbeeld afscheid, jubileum.
 • Stuur uw brief naar: 

Gemeente Montfoort
t.a.v. kabinetszaken
Postbus 41
3417 ZG  Montfoort

Hoe lang duurt het?

Het duurt ongeveer 3 maanden voor uw aanvraag voor het ereburgerschap is afgerond.