Koninklijke Erepenning

De Koninklijke Erepenning is er voor verenigingen, stichtingen, instellingen of sportverenigingen.

(Sport)verenigingen of instellingen die minimaal 50 jaar bestaan kunnen een aanvraag indienen voor een Koninklijke erepenning. De Koninklijke erepenning wordt alleen bij een bijzonder jubileum (bijvoorbeeld 50-, 75- of 100-jarig bestaan) gegeven.

Voorwaarden
Hoe werkt het? 
 • U doet de aanvraag via de burgemeester van de gemeente waar uw vereniging volgens de statuten ingeschreven staat. 
 • Wilt u een aanvraag doen in Montfoort, neem dan eerst telefonisch contact op met de gemeente via (0348) 476400. Samen bekijken we of de aanvraag haalbaar is.
 • Stuur vervolgens een schriftelijk verzoek naar:

Gemeente Montfoort
Tav Kabinetszaken
Kasteelplein 5
3417 JG  Montfoort

 • De burgemeester stuurt uw verzoek door naar de Commissaris van de Koning.
 • De Commissaris van de Koning stuurt zijn advies naar de secretaris van Zijne Majesteit de Koning. Vervolgens neemt de Koning zelf een beslissing.
 • U ontvangt de Koninklijke Erepenning van de Commissaris van de Koning of de burgemeester.

Let op! De aanvraagprocedure duurt ongeveer één jaar.

Wat stuurt u mee? 
 • Bewijs waaruit het 50-jarig bestaan blijkt.
 • Uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 •  Informatie over uw onderneming of vereniging, zoals jaarverslagen, accountantsverslagen en cijfers over uw personeelsbestand.
 • Verklaring van de Kamer van Koophandel met financiële gegevens over uw omzet, verlies en de winstrekening.
 • Informatie over de geschiedenis van uw vereniging.