Predicaat Hofleverancier

Het predicaat Hofleverancier is er voor kleine en middelgrote ondernemingen.

Midden- en kleinbedrijven die minimaal 100 jaar bestaan en binnen hun bedrijfstak een belangrijke plaats innemen in de regio kunnen een aanvraag indienen voor het predicaat Hofleverancier. Het Predicaat wordt alleen bij een bijzonder jubileum (bijvoorbeeld 100-, 125- of 150-jarig bestaan) gegeven.

Voorwaarden
Hoe werkt het?
 • U doet de aanvraag via de burgemeester van de gemeente waar uw bedrijf volgens de statuten ingeschreven staat. 
 • Wilt u een aanvraag doen in Montfoort, neem dan eerst telefonisch contact op met de gemeente via (0348) 476400. Samen bekijken we of de aanvraag haalbaar is.
 • Stuur vervolgens een schriftelijk verzoek naar:

Gemeente Montfoort
Tav Kabinetszaken
Kasteelplein 5
3417 JG  Montfoort

 • De burgemeester stuurt uw verzoek door naar de Commissaris van de Koning.
 • Voordat de Commissaris een advies geeft, start er een onderzoek naar uw bedrijf.
 • De Commissaris van de Koning stuurt zijn advies naar de secretaris van Zijne Majesteit de Koning. Vervolgens neemt de Koning zelf een beslissing.
 • U ontvangt het Predicaat van de Commissaris van de Koning of de burgemeester.

Let op! De aanvraagprocedure duurt ongeveer één jaar. U mag de titel Hofleverancier maximaal 25 jaar gebruiken. Daarna kunt u een verlenging aanvragen. Dit werkt op dezelfde manier als een nieuwe aanvraag.

Wat stuurt u mee?
 • Bewijs waaruit het 100-jarig bestaan blijkt.
 • Uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • Informatie over uw bedrijf, zoals jaarverslagen, accountantsverslagen en cijfers over uw personeelsbestand.
 • Verklaring van de Kamer van Koophandel met financiële gegevens over uw omzet, verlies en de winstrekening.
 • Informatie over de geschiedenis van uw bedrijf.