Predicaat Koninklijk

Het Predicaat Koninklijk is er voor verenigingen, stichtingen, instellingen en grote bedrijven.

Bedrijven of verenigingen die het Predicaat Koninklijk willen aanvragen, moeten van landelijke betekenis zijn en een goede reputatie hebben. Zij moeten minimaal 100 jaar bestaan. Bij bedrijven heeft het daarnaast de voorkeur dat zij ook een internationale uitstraling hebben. Het Predicaat wordt alleen bij een bijzonder jubileum (bijvoorbeeld 100-, 125- of 150-jarig bestaan) gegeven.

Voorwaarden
 • Op de website van Het Koninklijk Huis leest u waaraan u moet voldoen om het Predicaat Koninklijk te krijgen.
 • U kunt geen Predicaat Koninklijk aanvragen als uw bedrijf of vereniging onder een landelijke koepelorganisatie (een vereniging of stichting waaronder een aantal bedrijven of verenigingen vallen) valt die al een Predicaat Koninklijk heeft of als uw bedrijf de uitstraling heeft van een nutsbedrijf, zoals ziekenhuizen, scholen of banken.
Hoe werkt het?
 • U doet de aanvraag via de burgemeester van de gemeente waar uw bedrijf volgens de statuten ingeschreven staat. 
 • Wilt u een aanvraag doen in Montfoort, neem dan eerst telefonisch contact op met de gemeente via (0348) 476400. Samen bekijken we of de aanvraag haalbaar is.
 • Stuur vervolgens een schriftelijk verzoek naar:

Gemeente Montfoort
Tav Kabinetszaken
Kasteelplein 5
3417 JG  Montfoort

 • De burgemeester stuurt uw verzoek door naar de Commissaris van de Koning.
 • Voordat de Commissaris een advies geeft, start er een onderzoek naar uw bedrijf.
 • De Commissaris van de Koning stuurt zijn advies naar de secretaris van Zijne Majesteit de Koning. Vervolgens neemt de Koning zelf een beslissing.
 • U ontvangt het Predicaat van de Commissaris van de Koning of de burgemeester.

Let op! De aanvraagprocedure duurt ongeveer één jaar. U krijgt het Predicaat Koninklijk voor maximaal 25 jaar. Daarna kunt u een verlenging aanvragen. Dit werkt op dezelfde manier als een nieuwe aanvraag.

Wat stuurt u mee?
 • Bewijs waaruit het 100-jarig bestaan blijkt.
 • Uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • Informatie over uw bedrijf of vereniging, zoals jaarverslagen, accountantsverslagen en cijfers over uw personeelsbestand.
 • Verklaring van de Kamer van Koophandel met financiële gegevens over uw omzet, verlies en de winstrekening.
 • Informatie over de geschiedenis van uw bedrijf of vereniging.