Iemand anders laten stemmen

U kunt iemand anders machtigen om voor u te stemmen. Dit heet stemmen bij volmacht.

Kunt u zelf niet stemmen op 6 juni a.s.? Dan kunt u iemand anders voor u laten stemmen met een machtiging. Dit noemen wij een volmacht. Het verlenen kan een volmacht kan op twee manieren. 

Onderhandse volmacht

Hierbij verleent de ene kiezer (volmachtgever) een volmacht aan een andere kiezer (gemachtigde) door het invullen van de achterkant van de stempas.

 1. Op de achterzijde van uw stempas vindt u het volmachtbewijs.
 2. Vul allereerst zelf in wie u machtigt en zet uw handtekening.
 3. Laat de persoon die u machtigt ook zijn handtekening zetten op het volmachtbewijs.
 4. Geef de gemachtigde een kopie van uw identiteitsbewijs mee. Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. De gemachtigde moet dit bij het stembureau overleggen, samen met zijn eigen legitimatiebewijs.
 5. De gemachtigde mag per verkiezing niet meer dan 2 volmachten aannemen.
 6. De gemachtigde moet de volmachtstem(men) tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen.
Schriftelijke volmacht

Een schriftelijk volmacht gebruikt u bijvoorbeeld als u iemand wilt machtigen die niet in de gemeente Montfoort woont.

U download het formulier ‘Verzoek om bij volmacht te stemmen’. U en de persoon die voor u gaat stemmen vullen allebei een deel van het formulier in. Print het formulier uit, vul uw gegevens in en stuur dit naar de gemeente Montfoort, Postbus 41, 3417 ZG Montfoort. Uw verzoek moet uiterlijk ontvangen zijn op maandag 3 juni vóór 17.00 uur.

De voorwaarden voor een schriftelijk volmacht zijn:

 1. De gemachtigde moet als kiezer zijn geregistreerd in Nederland.
 2. De gemachtigde moet de stem van de volmachtgever tegelijk uitbrengen met zijn eigen stem.
 3. De gemachtigde mag voor maximaal twee andere kiezers stemmen.

Let op: Het is niet mogelijk om een schriftelijke volmacht in te trekken. Als een volmacht schriftelijk is aangevraagd wordt de stempas van de volmachtgever ongeldig verklaard. Het volgnummer van zijn stempas wordt op de lijst van ongeldige stempassen geplaatst. De volmachtgever kan dan zelf niet meer stemmen. 

Welke regels gelden er?
 • Iemand mag door maximaal twee personen gemachtigd worden om te stemmen. De persoon die u machtigt mag dus in totaal drie stemmen uitbrengen: voor zichtzelf en twee anderen;
 • Degene die gemachtigd is, moet deze stem(men) tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen;
 • Bij de Provinciale Staten machtigt u iemand uit dezelfde provincie
 • Bij de gemeenteraadsverkiezingen machtigt u iemand uit dezelfde gemeente;
 • Bij waterschapsverkiezingen machtigt u iemand uit hetzelfde waterschap;
 • Bij Tweede Kamerverkiezingen, Europese verkiezingen en een referendum kunt u iemand machtigen uit elke Nederlandse gemeente.