Vergunning inzien

De gemeente bewaart bouwtekeningen en bouwplannen (digitaal). Misschien wilt u deze tekeningen en plannen bekijken?

Wilt u bouwtekeningen bekijken of wilt u weten welke bouwplannen bij de gemeente zijn ingediend? Bijvoorbeeld omdat u bezwaar wilt maken tegen een bouwplan bij u in de buurt. Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 0348-476400 (op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur), of via bouw@montfoort.nl.  

Let op: verleende vergunningen liggen niet ter inzage bij de balie, behalve als dit uitdrukkelijk is vermeld in een bekendmaking. Maak dus van te voren een afspraak als u een vergunning wilt inzien.  U kunt hiervoor contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 0348-476400 (op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur), of via bouw@montfoort.nl. Vriendelijk verzoek om aan te geven wat voor documenten u graag wilt inzien, wat de locatiegegevens zijn (adres en postcode) en om welk zaaksysteemnummer en/of OLO-nummer het gaat. U kunt dit opzoeken op de website overheid.nl onder bekendmakingen.