Flexwoningen

De woningmarkt zit op slot en dit is voor alle woningzoekenden een probleem. Daarbij blijft de groep mensen die snel een woning nodig hebben groeien. De gemeente ziet het als zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid om actief bij te dragen aan de grote huisvestingsopgave. De gemeente wil dat doen door, naast permanente woningbouw, na te gaan of het mogelijk is versneld flexibele woningen te realiseren voor een periode van 10 tot 15 jaar. 

Al geruime tijd zet de gemeente zich in voor het vinden van oplossingen in de vorm van ruimte voor nieuwbouw en ruimte voor creatieve en nieuwe concepten. De Provincie heeft aangegeven medewerking te willen verlenen voor het bouwen van de eerste 200 woningen op de Bleek. Naar verwachting kan begin 2024 met de bouw worden gestart. Maar er is meer nodig. Gelijk aan iedere gemeente in Nederland wordt ook aan gemeente Montfoort gevraagd om:

  • de opvang van Oekraïeners voort te zetten
  • versneld en een groter aantal statushouders te huisvesten
  • zo mogelijk een oplossingen te bieden aan alleenstaande minderjarige vreemdelingen en
  • crisisopvang te realiseren.

Dit is een grote opgave en verantwoordelijkheid om hieraan passende invulling te geven en te doen wat we kunnen.                                                                                                  

Op 24 april heeft de raad ingestemd met de uitgangspunten voor huisvesting van diverse doelgroepen in tijdelijke flexwoningen en de koppeling van nieuwkomers aan werk.  Bij de toewijzing van flexwoningen wordt daarbij uitgegaan van 50% jongeren en 50% statushouders.

Flexwoningen

Een flexwoning is een kleine woning die verplaatsbaar, stapelbaar of schakelbaar is en bedoeld voor mensen die snel huisvesting nodig hebben. Een flexwoning huur je tijdelijk. Met de bouw van flexibele tijdelijke woningen is het mogelijk om versneld, binnen 1,5 tot 2 jaar, woningzoekenden zoals Montfoortse jongeren en statushouders aan woonruimte te helpen. Het is een mogelijke oplossing om een deel van de druk van de woningmarkt te halen. 

Statushouders koppelen aan werk

Statushouders die in Montfoort komen wonen, wil de gemeente zoveel mogelijk direct koppelen aan werk. Daarvoor wil de gemeente een pilot starten en is daarvoor in gesprek met het Centraal Opvang Asielzoekers, Ferm Werk, Technohub, Montfoort Werkt en werkgevers in Montfoort.

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het projectteam via flexwonen@montfoort.nl of 0348 476400.