Van Damstraat

Herontwikkeling gebied huidige scholencomplex in Montfoort.

Aan de Van Damstraat staat nu nog een scholencomplex dat eind 2023 verplaatst wordt naar een nieuwe locatie. Het gebied komt dan dus vrij voor nieuwe functies. Woningbouw ligt hier het meest voor de hand. Op de locatie kan een gemengd programma worden gerealiseerd van circa 60 woningen.

Stand van zaken

Na een verkenning van financiële en stedenbouwkundige aspecten is gebleken dat de locatie geschikt is voor herontwikkeling naar woningbouw. De locatie is volledig in eigendom van de gemeente. Enkele woningbouwscenario’s zijn verder uitgewerkt. De gemeenteraad heeft eind december 2021 besloten om één woningbouwscenario verder uit te werken.

Vervolg

De komende periode gaan we starten met een stedenbouwkundig – en financiële verkenning.
De noodzakelijke vervolgonderzoeken worden de komende periode uitgevoerd en wordt een inspraaktraject gestart. Daarna wordt er een keuze gemaakt voor een of meerdere marktpartijen en volgt het traject van het bestemmingsplan. Ook in dat traject worden belanghebbenden betrokken. Het is uiteindelijk aan de gemeenteraad om het bestemmingsplan vast te stellen.

Contact

Heeft u vragen? Of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de projectleider, dhr. L. Verschuren, via l.verschuren@montfoort.nl.