Hofdijk/Lindeboomsweg

Mogelijke woningbouwlocatie in Montfoort.

De locatie ligt in de hoek van de Lindeboomsweg/Mastwijkerdijk-Hofdijk. Dit woningbouwplan is een particulier initiatief van Wim van den Pol. Het is een plan van circa 40 betaalbare huur- en koopwoningen en circa 7 luxe woningen met tuin aan de Hollandsche IJssel. Ook komt er een Futurahuis voor ouderen met dementie. In het Futurahuis komen ongeveer 19 wooneenheden.

Stand van zaken (november 2022)

In 2020 is door ‘Made in Montfoort’ een plan gepresenteerd voor woningbouw en een Futura-huis op deze locatie. De gemeenteraad heeft op 5 juli jl. ingestemd met het schetsplan en het vervolgtraject. Aansluitend hebben wethouder Rob Jonkers, ruimtelijk ordening, en Wim van den Pol op 7 juli jl. een intentieovereenkomst ondertekend. Hiermee is bezegeld dat de initiatiefnemer deze locatie gaat ontwikkelen. Ook heeft de provincie haar akkoord gegeven op dit plan. Dat was nodig, omdat deze locatie buiten de bestaande bebouwingscontour ligt. De ontwikkelaar is de locatie nu verder aan het uitwerken.

Vervolg

Er zijn al schetsen voor de invulling van het plangebied, maar het plan is nog volop in ontwikkeling. Vanaf begin 2023 wordt het participatietraject doorlopen. Parallel daaraan worden er onderzoeken uitgevoerd naar bijvoorbeeld flora en fauna, bodemgesteldheid, water, verkeer, en archeologie. Het streven is om direct na het participatietraject in 2023 de bestemmingsplanprocedure op te starten. Dat gebeurt in een uitgebreid traject met inspraak, bezwaar en beroep. Zodra het bestemmingsplan definitief is, kan worden gestart met de voorbereidingen in het terrein. Afhankelijk van de doorlooptijd van de procedure kan er eind 2023 mogelijk al gestart worden met de bouw.

Contact

Heeft u vragen? Of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de projectleider, dhr. J.P.H. Chatrou via j.chatrou@montfoort.nl.