Park Rapijnen

Woningbouwlocatie in Linschoten.

Enkele jaren geleden hebben de partijen BPD en UrbanMade Projectontwikkeling (initiatiefnemers) grond aangekocht ten zuiden van de kern Linschoten. Het gebied op en rond Rapijnen is al langer door de provincie en gemeente als potentiële woningbouwlocatie aangewezen. We zijn al geruime tijd met de initiatief nemende partijen BPD en UrbanMade Projectontwikkeling in gesprek. 

Stand van zaken (juni 2023)

Op 8 november 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders het stedenbouwkundig plan voor de bouw van 98 woningen in Linschoten-Zuid vastgesteld. Het plan is tot stand gekomen na een uitgebreid participatietraject. De input van een ieder is als zeer waardevol ervaren en is zoveel als mogelijk meegenomen in de planvorming. Op dit moment werken we aan een bestemmingsplan, waarvoor het stedenbouwkundig plan als basis dient. De verwachting is dat het ontwerp bestemmingsplan na de zomervakantie ter besluitvorming aan het college wordt aangeboden. Na besluitvorming zal het ontwerp bestemmingsplan ter inzage gaan. Voor het afronden en gereed maken hiervan voor de gemeentelijke besluitvorming, hebben we tijdens een informatieavond op 28 juni het concept bestemmingsplan toegelicht en vragen hierover beantwoord. Ook toonden de architecten op deze avond het schetsontwerp van de landschappelijke inrichting en de schetsontwerpen van de verschillende typen woningen in het project. De informatieavond werd druk bezocht.

Participatietraject

Het participatietraject is in juni 2022 afgerond. Alle opgehaalde ideeën en wensen vanuit inwoners zijn waar mogelijk opgenomen in het stedenbouwkundig ontwerp. Op 29 juni 2022 is het stedenbouwkundig ontwerp aan inwoners en geïnteresseerden gepresenteerd in een slotbijeenkomst van het participatietraject in ’t Kruispunt. De film van de slotbijeenkomst en het stedenbouwkundig plan vindt u op www.parkrapijnen.nl.

Vervolg

In deze fase is het nog niet mogelijk in te schrijven op de woningen. Met de huidige planning zal de start van de verkoop van de woningen, na positieve besluitvorming en afronding van de bestemmingsplanprocedure naar verwachting de eerste helft van 2024 kunnen plaatsvinden.

Contact

Heeft u vragen? Of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de projectleider, dhr. R. de Graauw via parkrapijnen@montfoort.nl of 0348 476 400.