Park Rapijnen

Woningbouwlocatie in Linschoten.

Enkele jaren geleden hebben de partijen BPD en UrbanMade Projectontwikkeling (initiatiefnemers) grond aangekocht ten zuiden van de kern Linschoten. Het gebied op en rond Rapijnen is al langer door de provincie en gemeente als potentiële woningbouwlocatie aangewezen. We zijn al geruime tijd met de initiatief nemende partijen BPD en UrbanMade Projectontwikkeling in gesprek. 

Stand van zaken

De gemeente en de ontwikkelende partijen zijn onlangs een ruimtelijke verkenning gestart voor de locatie Park Rapijnen, na groen licht hiervoor van de provincie. In deze ruimtelijke verkenning wordt bekeken hoe woningbouw kan worden ingepast op deze locatie. Dit sluit aan bij de Woonvisie en ambitie van de gemeente om meer woningen te realiseren en zo in de behoefte naar woonruimte te voorzien en voor voldoende draagvlak te zorgen voor de voorzieningen.

Participatietraject

Het participatietraject is gestart. Zo hebben er gesprekken plaatsgevonden met onder andere de sportverenigingen, als onderdeel van de ruimtelijke verkenning. Op basis hiervan is een eerste stedenbouwkundig (schets)vlekkenplan gemaakt, waarover we graag met u in gesprek gaan. We hechten veel waarde aan een goed participatieproces waardoor we met uw inbreng tot het best mogelijke plan kunnen komen. 

Contact

Heeft u vragen? Of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de projectleider, dhr. R. de Graauw via info@montfoort.nl of 0348 476 400.