Park Rapijnen

Woningbouwlocatie in Linschoten.

Enkele jaren geleden hebben de partijen BPD en UrbanMade Projectontwikkeling (initiatiefnemers) grond aangekocht ten zuiden van de kern Linschoten. Het gebied op en rond Rapijnen is al langer door de provincie en gemeente als potentiële woningbouwlocatie aangewezen. We zijn al geruime tijd met de initiatief nemende partijen BPD en UrbanMade Projectontwikkeling in gesprek. 

Stand van zaken

Op 8 november jl. heeft het college van burgemeester en wethouders het stedenbouwkundig plan voor de bouw van 98 woningen in Linschoten-Zuid vastgesteld. Het plan is tot stand gekomen na een uitgebreid participatietraject. De input van een ieder is als zeer waardevol ervaren en is zoveel als mogelijk meegenomen in de planvorming. Vanaf nu wordt er gewerkt aan een bestemmingsplan, waarvoor het stedenbouwkundig plan als basis dient. Het komende jaar wordt de bestemmingsplanprocedure in gang gezet waarbij een ieder de mogelijkheid heeft om te reageren. Los van deze formele procedure zal er ook een informatieavond georganiseerd worden (in het 2de of 3de kwartaal van 2023) om omwonenden en geïnteresseerden verder te informeren.

Participatietraject

Het participatietraject is in juni 2022 afgerond. Alle opgehaalde ideeën en wensen vanuit inwoners zijn waar mogelijk opgenomen in het stedenbouwkundig ontwerp. Op 29 juni jl. is het stedenbouwkundig ontwerp aan inwoners en geïnteresseerden gepresenteerd in een slotbijeenkomst van het participatietraject in ’t Kruispunt. De film van de slotbijeenkomst en het stedenbouwkundig plan vindt u op www.parkrapijnen.nl

Contact

Heeft u vragen? Of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de projectleider, dhr. R. de Graauw via info@montfoort.nl of 0348 476 400.