Tabakshof

Woningbouwlocatie in Montfoort.

Aan de Tabakshof, op de plek waar eerder Bloemenboetiek Nicole zat, heeft de eigenaar het voornemen de huidige bebouwing opnieuw te ontwikkelen tot woningbouwlocatie. Om de nieuwbouw van een appartementencomplex mogelijk te maken, worden het huidige bedrijfspand met bedrijfswoning, de naastgelegen vrijstaande woning en het bijgebouw van Tabakshof 5 gesloopt.

Tabakshof 1 Scene 1 Def

Impressie appartementencoplex Tabakshof (door EVA architecten).

Stand van zaken (augustus 2023)

Het bouwplan bestaat uit een appartementencomplex met acht koopappartementen. De appartementen hebben een gebruiksoppervlakte die ongeveer ligt tussen de 80 en 170 m². Op het terrein komt voldoende ruimte voor 10 parkeerplaatsen voor bewoners en 2 parkeerplaatsen voor bezoekers.

In september 2020 zijn de omwonenden uitgenodigd en is het plan voor een appartementencomplex aan hen gepresenteerd. Omdat het plan niet paste in het geldende bestemmingsplan ‘Binnenstad’ is speciaal voor deze ontwikkeling het bestemmingsplan ‘Tabakshof 1-5 Montfoort’ opgesteld. Dit plan is begin februari van dit jaar in werking is getreden en inmiddels onherroepelijk. De omgevingsvergunning voor de bouw van het appartementencomplex is in juni verleend.

Participatie

In september 2020 zijn de omwonenden uitgenodigd en is het plan voor het appartementencomplex gepresenteerd.

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met mevrouw C. Huijzer, via 0348  476 400.